Bilgi Güvenligi Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

Mirap Uluslararası Nakliyat Turizm Otomotiv Akaryakıt Sanayi Ticaret A.Ş.’nin sahip oluğu tüm bilgi varlıklarının iş süreçleri ve fonksiyonları için çok önemli olduğunun bilinci ile;

Tüm Bilgi Varlıklarının

-Veri Bütünlüğünün, gizliliğinin ve erişilebilirliğinin; sürekliliğinin ve kontrolünün sağlanmasını,

-Bilgi varlıklarının kaybolmasından, bozulmasından veya kötüye kullanılmasından doğan risklere maruziyetinin sınırlanmasını, ulusal ve Uluslararası yasa ve yönetmeliklere uygunluğunun sağlanmasını,

-Bilgi varlıklarının, içeriden ya da dışarıdan bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdite karşı korunmasını,

Amaç edinmektedir.

Bilgi Güvenliği Politikamız, şirket personelini ve şirket personeli dışında kalan İş Ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve kurumuz ile sözleşmesel ilişki gereğince, bilgilerine erişim olanağı bulunan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları ve bunlara bağlı destek personelini kapsar.

Şirketimizdeki bilgi işlem altyapısını kullanan ve bilgi kaynaklarına erişenler:

-Kişisel ve elektronik iletişimde şirkete ait bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlarlar.

-Risk düzeylerine göre belirlenen güvenlik önlemlerini alırlar.

-Bilgi güvenliği ihlal olaylarını Yöneticisi ’ne bildirerek raporlar ve bu ihlalleri engelleyecek önlemleri alırlar.

-Şirket içi bilgi kaynaklarını (duyuru, doküman vb.) yetkisiz olarak 3. kişilere iletmezler.

-Şirket bilgi ve bilgi kaynaklarını, yasalara ve bunlara bağlı yönetmeliklere aykırı faaliyetler amacıyla kullanmazlar.

-Çalışanlar, Müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler veya diğer üçüncü kişilere ait bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korurlar.

Şirket Yönetimimiz, Bilgi Güvenliği Politikamız doğrultusunda, tüm çalışanlarımızın, politikayla uyumu sağlar.

Tüm çalışanlar,  Bilgi Güvenliği Politikası desteklerler ve prosedür ve düzenlenmelerine uyarlar.